Karta Dużej Rodziny

KDR elektroniczny 3

Karta Dużej Rodziny jest programem, w którym biorą udział firmy z różnych dziedzin, które oferują zniżki na swoje towary i usługi rodzinom posiadającym Kartę Dużej Rodziny. Wszelkie dane oraz wykaz firm biorących udział w programie na stronie www.rodzina.gov.pl.